Skip to content

Category: Skýrslur

Ársskýrsla Trans Íslands 2015-2016

Aðalfundur Trans Íslands
Fundur settur 19. mars 2016, klukkan er 14:05, 12 manns mættir ásamt fundarstjóra.

 1. Fundur settur af formanni Trans Íslands, Elísu Björgu Örlygsdóttur-Husby. Fólk boðið velkomið og fundur byrjaði.
 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. Elísa leggur fram að Daníel Arnarson verði fundarstjóri og Elín Lára Baldursdóttir verði fundarritari. Fundur samþykkti tillögur og tók því Daníel Arnarson við.
 1. Lögmæti aðalfundar staðfest. Daníel Arnarson kannar lögmæti fundar. Lögmæti byggist á því hvort að aðalfundur var boðaður með 14 daga fyrirvara. Skv. facebook síðu félagsins var boðað til aðalfundar 29. febrúar 2016 og telst því löglega boðað til aðalfundar. Engar athugasemdir voru gerðar við lögmæti og telst hann því lögmætur.
 1. Skýrsla stjórnar. Elísa, fráfarandi formaður, fór yfir skýrslu stjórnar og þá viðburði sem fóru fram á árinu.
 1. Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram. Steina Dögg gjaldkeri lagði fram reikninga og fór yfir liði hans. Engar athugasemdir voru gerðar við reikninginn.
 1. Umræða og atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar og ársreikninga. Voru samþykkt einróma á fundi.
 1. Lagabreytingar. Engar lagabreytingar bárust fyrir árið 2016.
 1. Kosning formanns, varaformanns, ritara, og gjaldkera og meðstjórnanda. Sjálfkjörið var í öll embætti nema meðstjórnanda. Alexander Björn Gunnarson tók við sem formaður, Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir hélt áfram sem varaformaður og fjölmiðlafulltrúi, Steina Dögg Vigfúsdóttir hélt áfram sem gjaldkeri, Alda Villiljós tók við sem ritari og Sandra Rós Hrefnu Jónsdóttir var kosin meðstjórnandi.
 1. Kosning eins endurskoðanda skoðunarmanns reikninga. Daníel Arnarson var kosinn skoðunarmaður reikninga.
 1. Ákvörðun ársgjalds. Ákveðið var að því yrði ekki breytt. 2.500 kr. almennt gjald og 1.000 kr. Fyrir námsmenn, öryrkja og aldraða.
 1. Önnur mál.
 2. a) Kosning í trúnaðarráð Samtakanna ’78. Kosnar voru Svanhvít Ada Sif Björnsdóttir og Þórunn Birna.
 3. b) Kosning í lagabreytingarnefnd. Kosin var Svanhvít Ada Sif Björnsdóttir sem mun vinna með stjórn að lagabreytingum.

Fundi slitið kl. 14:55.

Comments closed

Ársreikningur TÍ 2014-2015

Eignir umfram skuldir 68.866.00
Tekjur
Félagsgjöld Kr. 16.300.00
Styrkur ”     40.000.00
Vaxtatekjur ”           857.00
Santals tekjur Kr. 57.157.00
Gjöld
Þjónustugjöld Kr.       867.00
Veitingar v/funda Kr.   6.725.00
Kvittanahefti Kr.   1.579.00
Bolir v/Gay Pride Kr. 35.720.00
Kaffi v/Gay Pride Kr.   4.714.00
Örn v/Gay Pride Kr.   6.500.00
Fjárm.tekj.skatt Kr.       171.00
Samtals gjöld Kr. 56.276.00
Tekjur umfram gjöld Kr.       881.00
Kr.  57.157.00 Kr. 57.157.00
Reykjavík 06.mars.2015
Skoða og yfirfarið samkvæmt þeim göngum sem lágu fyrir
Anna Margrét Grétarsdóttir
Comments closed

Ársskýrsla stjórnar 2014-2015

Ársskýrsla Trans-Ísland 2014-2015

 Árið sem er að líða er búið að vera atburðaríkt og margt búið að gerast á árinu hjá Trans-Ísland að venju. Haldið hefur verið í þá hefð að halda fundi fyrsta miðvikudags hvers mánaðar og hefur það gengið eftir allt árið. Húsnæðisbreytingar hjá Samtökunum 78 hafa hinsvegar valdið erfileikum í að finna fundarstað mánuð hvern og hefur síðari hluti ársins verið á mismunandi stöðum, t.a.m. kaffihúsum, í heimahúsum eða á opinberum stöðum.

Ef litið er yfir þá viðburði sem Trans-Ísland hefur haldið á árininu hafa þeir verið margbreytilegir. Miðvikudagsfundirnir hafa spannað vítt svið. Haldinn var fatamarkaður, haldnir voru hugmyndafundir um hvað væri hægt að gera til að lífga upp á starfsemina, kaffihúsahittingar, grill á Klambratúni sem heppnaðist einstaklinga vel og voru um 50-60 manns sem létu sjá sig, Litlu-Jól og fleiri almennir fundir. Einnig fengum við heimsókn frá fræðikonunni Raewynn Connell sem var stödd hérlendis til að halda erindi á ráðstefnu í karlafræðum í Háskóla Íslands. Connell er trans kona og hefur verið ein af frumkvöðlum innan kynjafræði í heiminum. Fundurinn var skemmtilegur og mynduðust fjörugar umræður.

Minningardagur trans fólks var haldinn hátíðlegur að venju og var hann haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur að þessu sinni. Dagur B. Eggertsson var þar gestgjafi og átti erindi ásamt formanni Trans-Ísland. Freyja Dögg sagði einnig sína reynslusögu, Davíð Alexander meðstjórnandi sagði sögu og spilaði ljúfa tóna við minningarathöfnina og Örn Danival var með ljóðalestur. Minningarstundin var einstaklinga hugljúf og var vel mætt á viðburðinn. Eftir á voru svo veitingar í boði Reykjavíkurborgar. Þetta var í annað sinn sem að minningardagur trans fólks var haldinn með slíku sniði og vonumst við til að geta haldið þeirri hefð áfram.

Trans-Ísland vann náið með Samtökunum 78 og öðrum félögum á árinu og tóku þátt í ýmsum viðburðum. Trans-Ísland náði ekki að skipa formlegan fulltrúa í trúnaðarráð Samtakanna 78, en Anna Margrét Grétarsdóttir var kosin inn í trúnaðarráð í gegnum kosningu og var því óbeint fulltrúi okkar þar. Formaður Trans-Ísland tók þátt í skrifum við allskyns fréttatilkynningar með Samtökunum 78 og skrifaði meðal annars umsögn um frumvarp varðandi mannanöfn á Íslandi. Einnig voru fleiri bréf send til fjölmiðla til að leiðrétta orðalag líkt og kemur upp á hvejru ári.

Trans-Ísland fékk bréf frá Velferðarráðuneyti þar sem óskað var eftir tilnefningum í nefnd um málefni hinsegin fólks. Nefnd um málefni hinsegin fólks hóf störf í apríl á síðasta ári og er enn við störf. Hlutverk hennar er að koma með tillögur að endurskoðun og úrbótum þegar kemur að lagalegri stöðu hinsegin fólks á Ísland. Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir var þar skipuð sem aðalmaður og Örn Danival Kristjánsson sem varamaður. Eitt af forgangsatriðum nefndarinnar er að skoða núverandi lög er snúa að trans fólki og eru nefndarmenn bjartsýn á að framfarir muni nást með starfi þessarar nefndar. Sýn nefndarfólks er að útvíkka núverandi lög þannig að þau nái til alls trans fólks, þar á meðal þeirra sem skilgreina sig utan tvíhyggjukynjakerfisins, endurskoða sjúkdómsgreiningu og sérfræðiteymi á Landspítalanum svo fátt sé nefnt.

Ný heimasíða fór í loftið og hefur verið unnið að bæta efni inn á hana og nota hana í meira mæli. Allar grunn upplýsingar eru að finna inn á henni hvert er hægt að leita og hafa einstaklingar haft samband eftir að hafa fundið upplýsingar þar. Samt sem áður þarf hugsanlega að tileinka einhverjum einstaklingi í stjórn það hlutverk að taka hana í gegn og uppfæra mikið af efni og setja nýtt efni inn.

Rétt fyrir aðalfund bárust Trans-Ísland þær fréttir að Bifhjólafélag Lýðveldisins – Sniglar hafi ákveðið að styrkja félagið upp á 200.000 kr.

Mæting á miðvikudagsfundi hefur stundum verið dræm og þarf því að endurskoða hvað gæti orðið til þess að fleiri myndu taka þátt. Trans-Ísland heldur samt sem áður áfram að gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að stuðningsneti fyrir annað trans fólk og eru reglulega nýjir einstaklingar sem leita ráðgjafar hjá okkur hvað varðar trans málefni. Það er sýn formanns að Trans-Ísland geti fært starfsemi sína á víðara svið og hugsanlega í náinni framtíð að kannað verði með fjármagn fyrir starfsmann og að farið verði í einhverskonar herferðir eða fræðslustarfsemi í mun meira magni en gert hefur verið. En slíkt verður að koma í ljós í framtíðinni. Formaður vill að lokum þakka fyrir árið og óskar nýrri stjórn góðs gengis.

Comments closed

Fundargerð aðalfundar 2015

Aðalfundur Trans-Ísland 2015
Fundur settur 15:14.

Mætt eru: Ugla, Elísa, Sara, Davíð, Örn, Sandra, Karel, Steina og Þórunn Birna.

 1. Fundur var settur og Ugla Stefanía kosin fundarritari og Anna Margrét Grétarsdóttir fundarstjóri. Lögmæti fundar var staðfest.
 2. Ugla Stefanía formaður fór með skýrslu stjórnar (verður aðgengileg inn á heimasíðu félagsins, trans.samtokin78.is).
 3. Endurskoðaðir reikningar voru lagðir fram og fór Elísa gjaldkeri yfir skýrsluna. Engar athugasemdir voru gerðar við ársreikninga og var samþykkt einróma.
 4. Engar lagabreytingar voru lagðar fram né bárust fyrir tilsettan tíma. Engar lagabreytingar gerðar á þessum.
 5. Kosningar fóru fram og voru eftirfarandi aðilar kosnir í stjórn: Elísa Björg sem formaður, Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir sem varaformaður, Steina Dögg sem gjaldkeri, Sara Stefanía sem ritari og Davíð Alexander kosinn meðstjórnandi.
 6. Anna Margrét Grétarsdóttir kosin sem skoðunarkona reikninga.
 7. Ársgjaldi er haldið óbreytt; 2.500 kr. almennt gjald og 1.000 kr. fyrir námsmenn.
 8. Önnur mál –

a) Elísa undirstrikar mikilvægi þess að skipuleggja og halda utan um atriði á Hinsegin dögum. Ugla leggur til að Trans-Ísland verði með einhverskonar viðburð á Hinsegin dögum líka og þetta verði gert vel á þessu ári til að auka sýnileika félagsins út á við.

b) Fríða, Adrian og Pumpkin lögðu til að halda einhverskonar listasýningu.

c) Borin var upp tillagan að kjósa fólk í að sjá til þess að skipuleggja atriði fyrir gönguna á Hinsegin dögum. Þórunn Birna, Adrian&Fríða&Pumpkin, Sandra Rós, Anna Margrét og Davíð Alexander. Davíð býr til feisbúkk hóp fyrir skipulagninguna.

d) Örn Danival leggur til að atriði á hinsegin dögum verði mun gleðilegra frekar en pólítískt. Adrian leggur fram hugmyndina „Free as a Bird.“

e) Rætt var um húsnæði Samtakanna 78 sem munu opna eftir einn og hálfan mánuð skv. aðalfundi Samtakanna 78, 21. mars síðastliðinn.

f) Sandra Rós lýsir áhuga á að fara í að uppfæra og betrumbæta síðuna og bæta efni í samstarfi við Uglu.

Fundi slitið kl. 15:58.

Comments closed

Ársreikningur 2014

 

Efnahagsreikningur TÍ
Eignir
Reik.nr.4911 Arionbanki 31.12.2013 Kr. 67.985
Skuldir 0
Eignir umfram skuldir ######### Kr.67.985
Tekjur
Félagsgjöld Kr. 14.500.00
Styrkir ”     38.750.00
Vinnutekjur ”     24.644.00
Ágóði af Bingói ”     16.700.00
Vextir af reik.nr4911 í Arionbanka ”           612.00
Tekjur v/minningadagur um transfólk ”        4.760.00
Samtals tekjur Kr.   99.966.00
Gjöld
Þjónustugjald Kr.     703.00
Kostnaður ”       5.658.00
Matvörur ”       4.031.00
Bankayfirlit ”           110.00
Bensínkostnaður v/gay pried ”       2.000.00
Framleiðslugjald ”       1.000.00
Einnota grill ”           900.00
Fánar ”     12.642.00
Trésköft v/fána ”       1.998.00
Merkipennar ”       1.995.00
T-bolir ”       3.990.00
Kostnaður v/heimasíðu ”     15.500.00
Fjármagnstekjuskattur ”           122.00
Samtals gjöld Kr.  50.649.00
Hagnaður ársins Kr.   49.317.00
Samtals Kr.    99.966.00
Comments closed