Skip to content

Lög TÍ

I. KAFLI: FÉLAGIÐ, MARKMIÐ OG FÉLAGSMENN

1. grein.

Nafn félagsins er Trans-Ísland, félag transgenders fólks á Íslandi. Heimili
þess og varnarþing er í Reykjavík. Á alþjóðavettvangi er heimilt að nota
nafnið Trans-Iceland.

2. grein.

Markmið félagsins er að:

 • Skapa transgender fólki og fjölskyldum þeirra menningarlegan vettvang og
  styrkja þannig sjálfsvitund þeirra, samkennd og samstöðu um sérkenni sín.
 • Vinna að laga- og réttarbótum á málefnum transgender fólks á Íslandi.
 • Stuðla að auknum skilningi á málefnum transgender fólks þ.m.n. transsexual, transvestite, genderqueer, androgyn, bigender og allra þeirra sem eru á einhvern hátt transgender.
 • Auka fræðslu til fagfólks svo sem geðteyma og lækna og vera þeim innan
  handar í því að aðstoða fólk sem er í þessu ferli eða hafa lokið því.
 • Eiga samstarf við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis sem stefna að sömu markmiðum.
 • Efla mannréttindi og minna á að allar mannlegar verur eru fæddar frjálsar og
  jafnar að göfgi og réttindum og að sérhver mannleg vera á kröfu til að
  njóta mannréttinda án nokkurrar aðgreiningar svo sem vegna kynþáttar,
  húðlitar, kynferðis, tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða
  annarra skoðana, uppruna þar á meðal félagslega og þjóðernislega, eigna,
  fæðingar eða vegna annarrar stöðu.
 • Félagið er aðili að Samtökunum ‘78 og TGEU (Transgender Europe, Network and Council).

3. grein.
Félagsmenn geta orðið allir þeir sem skilgreina sig eða eru transgender forráðamenn transgender barna, og hafa kynnt sér lög félagsins og markmið. Allir félagsmenn þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Allir félagsmenn sem hafa greitt félagsgjöld fyrir árlegan aðalfund eru kjörgengir til stjórnar.

 

4. grein.
Félagsgjöld skulu vera greidd að ári hverju af félagsmönnum og upphæð er ákveðin á árlegum aðalfundi í hvert sinn.

 

5. grein.
Styrktarfélagar geta orðið allir þeir sem styðja markmið félagsins. Styrktarfélagar njóta sömu réttinda og aðrir félagar en hafa ekki rétt til stjórnarsetu né atkvæðisrétt á félagsfundum og aðalfundum.

II. KAFLI: FUNDIR

6. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum félagsins. Hann skal halda í febrúar eða mars ár hvert og skal til hans boðað skriflega með tveggja vikna fyrirvara. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir félagsmenn, skv. grein 3. í kafla I.

Dagskrá aðalfundar skal vera á þessa leið:

1. Fundur settur.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

3. Lögmæti aðalfundar staðfest.

4. Skýrsla stjórnar.

5. Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram.

6. Umræða og atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar og ársreikninga.

7. Lagabreytingar.

8. Kosning formanns, varaformanns, ritara, og gjaldkera og meðstjórnanda.

9. Kosning eins endurskoðanda skoðunarmanns reikninga.

10. Ákvörðun ársgjalds.

11. Önnur mál.

7. grein.
Félagsfundir skulu vera haldnir minnst mánaðarlega, eða fyrsta miðvikudag hvers mánaðar, nema að stjórn ákveði annan dag. Stjórnin skal vinna að halda fjölbreytilega fundi og tilkynna hvað er á döfinni að hverju sinni. Óski þriðjungur félagsmanna skriflega eftir félagsfundi skal hann boðaður af stjórn.

 

 

III. KAFLI: STJÓRN.

8. grein.
Stjórnin fer með ákvörðunarvald félagsins milli aðalfunda. Stjórnin skal vinna að því að koma stefnusmálum félagsins á framfæri eftir þeim leiðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni.

9. grein.
Ef einhver stjórnarmanna hverfur úr stjórn á kjörtímabili skal stjórnin skipa staðgengil hans úr röðum félagsmanna. Ef fleiri en einn stjórnarmaður hverfur úr stjórn, skal stjórn boða til félagsfundar svo fljótt sem auðið er og leggja nöfn nýrra stjórnarmanna undir samþykki fundarins.

10. grein.
Kjörtímabil er skilgreint á milli árlegra aðalfunda.

11. grein.
Stjórnarfólk, sem og aðrir félagsmenn, eru bundin trúnaði um málefni félagsmanna og þeirra sem leita tilfélagsins. Félagatal er trúnaðarmál og má ekki afhenda öðrum en kjörnu stjórnarfólki. Trúnaðarskylda fellur ekki úr gildi jafnvel þótt stjórnarfólk hafi látið af störfum eða félagar gengið úr félaginu.

12. grein.
Stjórnin skipar nefndir eftir þörfum. Í hverri nefnd skulu að jafnaði vera tveir til þrír fullgildir meðlimir.

13. grein.
Verði einn eða fleiri stjórnarmeðlimir vísir um að einhver stjórnarmeðlimur hafa gerst brotlegur samkvæmt lögum félagsins má bera upp vantrauststillögu gagnvart viðkomandi. Sé vantrauststillagan samþykkt af meiri hluta stjórnar á stjórnarfundi skal viðkomandi tafarlaust vikið úr stjórn.


IV. KAFLI: ÖNNUR ÁKVÆÐI.

14. grein.
Breytingar á lögum eða stefnuskrá félagsins má aðeins gera á aðalfundi. Tillögur
þess efnis skulu sendar með fundarboði aðalfundar. Tillaga öðlast gildi ef 2/3 hlutar fundarmanna samþykkja hana.

15. grein.
Ekki má leggja félagið niður ef þrír meðlimir eða fleiri vilja halda því
áfram. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess og skjöl afhent
Samtökunum ‘78 til varðveislu, enda séu þær afhentar aftur félagi sem
síðar kann að vera stofnað í sama tilgangi og Trans-Ísland.

 

 

16. grein

Lög þessi öðlast gildi á aðalfundi Trans-Ísland, félags transgender fólks á Íslandi, þá og þegar, 17. Mars 2012.