I. KAFLI: FÉLAGIÐ, MARKMIÐ OG FÉLAGSMENN

1. grein
Nafn félagsins er Trans Ísland, félag trans fólks á Íslandi. Heimili
þess og varnarþing er í Reykjavík. Á alþjóðavettvangi er heimilt að nota
nafnið Trans Iceland.

2. grein
Markmið félagsins er að:

 • Skapa trans fólki og fjölskyldum þeirra menningarlegan vettvang og
  styrkja þannig sjálfsvitund þeirra, samkennd og samstöðu um sérkenni sín.
 • Vinna að laga- og réttarbótum á málefnum trans fólks á Íslandi.
 • Stuðla að auknum skilningi á málefnum trans fólks, þ.m.t. trans kvenn, trans karla, transsexual fólks, klæðskiptinga, þeirra sem eru kynsegin, vífguma, tvígerva, eigerva, algerva, flæðigerva, frjálsgerva og allra þeirra sem eru á einhvern hátt trans.
 • Auka fræðslu til fagfólks svo sem geðteyma og lækna og vera þeim innan
  handar í því að aðstoða fólk sem er í þessu ferli eða hafa lokið því.
 • Eiga samstarf við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis sem stefna að sömu markmiðum.
 • Efla mannréttindi og minna á að allar mannlegar verur eru fæddar frjálsar og
  jafnar að göfgi og réttindum og að sérhver mannleg vera á kröfu til að
  njóta mannréttinda án nokkurrar aðgreiningar svo sem vegna kynþáttar,
  húðlitar, kynferðis, kynvitundar, kynhneigðar, kyneinkenna, kyntjáningar, tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða
  annarra skoðana, uppruna þar á meðal félagslega og þjóðernislega, eigna,
  fæðingar eða vegna annarrar stöðu.
 • Vera í virkum samskiptum við tengd félög.

3. grein
Aðild að félaginu er opin öllum þeim sem eru á einhvern hátt trans; eru forráðamenn eða aðstandendur trans fólks; og stuðningsfólki trans fólks. Allt félagsfólk sem hefur greitt félagsgjöld fyrir árlegan aðalfund er kjörgengt til stjórnar og hefur atkvæðarétt.

4. grein
Félagsgjöld skulu vera greidd á ári hverju af félagsfólki og upphæð er samþykkt á árlegum aðalfundi í hvert sinn.

5. grein
Styrktarfélagar geta orðið allir þeir sem styðja markmið félagsins. Styrktarfélagar njóta sömu réttinda og aðrir félagar en hafa ekki rétt til stjórnarsetu né atkvæðisrétt á félagsfundum og aðalfundum.

II. KAFLI: FUNDIR

6. grein
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum félagsins. Hann skal halda í febrúar eða mars ár hvert og skal til hans boðað skriflega með tveggja vikna fyrirvara. Rétt til setu á aðalfundi hefur allt félagsfólk sem hefur greitt félagsgjöld fyrir komandi ár.

Dagskrá aðalfundar skal vera á þessa leið:

1. Fundur settur.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

3. Lögmæti aðalfundar staðfest.

4. Skýrsla stjórnar.

5. Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram.

6. Umræða og atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar og ársreikninga.

7. Lagabreytingar.

8. Kosning formanns, varaformanns, ritara,gjaldkera og meðstjórnanda.

9. Kosning eins endurskoðanda skoðunarmanns reikninga.

10. Samþykkt félagsgjalds.

11. Önnur mál.

7. grein
Stefnt skal að því að halda félagslega viðburði mánaðarlega en félögum er frjálst að skipuleggja félagslega viðburði í nafni félagsins að gefnu samþykki, með eða án aðstoðar stjórnar. Stjórn skal þó tryggja að á hverju kjörtímabili séu haldnir minnst 6 félagslegir viðburðir. Óski þriðjungur félagsfólks skriflega eftir félagsfundi skal hann boðaður af stjórn.

III. KAFLI: STJÓRN

8. grein
Stjórnin fer með ákvörðunarvald félagsins milli aðalfunda. Stjórnin skal vinna að því að koma stefnumálum félagsins á framfæri eftir þeim leiðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni.

9. grein
Ef einhver stjórnarmeðlima víkur úr stjórn á kjörtímabili skal stjórnin skipa staðgengil úr röðum félagsfólks. Ef fleiri en einn stjórnarmeðlimur víkur úr stjórn, skal stjórn boða til félagsfundar svo fljótt sem auðið er og leggja nafn nýs stjórnarmeðlims undir samþykki fundarins.

10. grein
Kjörtímabil er skilgreint á milli árlegra aðalfunda.

11. grein
Stjórnarfólk, sem og aðrir félagsmenn, eru bundin trúnaði um málefni félagsfólks og þeirra sem leita tilfélagsins. Félagatal er trúnaðarmál og má ekki afhenda öðrum en kjörnu stjórnarfólki. Trúnaðarskylda fellur ekki úr gildi jafnvel þótt stjórnarfólk hafi látið af störfum eða félagar gengið úr félaginu.

12. grein
Stjórnin skipar nefndir eftir þörfum.

13. grein
Verði einn eða fleiri stjórnarmeðlima vísir um að einhver stjórnarmeðlimur hafi gerst brotlegur samkvæmt lögum félagsins má bera upp vantrauststillögu gagnvart viðkomandi. Sé vantrauststillagan samþykkt af meirihluta stjórnar á stjórnarfundi skal viðkomandi tafarlaust vikið úr stjórn.

14. grein
Ef ekki næst að fylla allar stöður í stjórn mega þeir meðlimir sem ná kjöri skipta stöðunum á milli sín enda séu a.m.k. þrír meðlimir í stjórn.


IV. KAFLI: ÖNNUR ÁKVÆÐI

15. grein
Breytingar á lögum eða stefnuskrá félagsins má aðeins gera á aðalfundi. Tillögur
þess efnis skulu sendar með fundarboði aðalfundar. Tillaga öðlast gildi ef 2/3 hlutar fundarmanna samþykkja hana.

16. grein
Ekki má leggja félagið niður ef þrír meðlimir eða fleiri vilja halda því
áfram. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess og skjöl afhent
Samtökunum ‘78 til varðveislu, enda séu þær afhentar aftur félagi sem
síðar kann að vera stofnað í sama tilgangi og Trans Ísland.

17. grein
Lög þessi öðlast gildi á aðalfundi Trans Ísland, félags trans fólks á Íslandi, þá og þegar, 18. febrúar 2017.